Wetten en reglementen

Wetten en reglementen

Hieronder de links naar de diverse wetten en reglementen die voorbij komen bij het Klein Vaarbewijs. Ze openen vanzelf in een nieuw scherm. Op de pagina's van de overheid kan je het hele reglement ook downloaden als pdf.

Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige reglement aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan.

Blader er eens doorheen of download om aan boord te hebben!

Vaarbewijs

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Het belangrijkste reglement waarover op het examen ongeveer 20 vragen gesteld worden (definities, verlichting, vaarregels).
BPR Artikel 1.11.1 - Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn.

Bijlage 7 met tekens en seinen uit het BPR

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)
Geldig op de Rijn, Waal, Lek en Pannerdensch kanaal met een aantal aanpassingen en verschillen ten opzichte van het BPR. Hierover kan je ongeveer 5 vragen verwachten op het examen.
RPR Artikel 1.11 - Aan boord van een schip, met uitzondering van een klein schip en een duwbak, moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement, met inbegrip van de op grond van artikel 1.22, derde lid, uitgevaardigde voorschriften, aanwezig zijn.

Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)
Specifiek reglement voor dit gebied. Wordt behandeld bij Klein Vaarbewijs 2.
SRW Artikel 55 - Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop dit reglement van toepassing is, moet een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement aanwezig zijn.

Scheepvaartreglement kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT)
Specifiek reglement voor dit gebied. Hoef je inhoudelijk niet te kennen.
SRKGT Artikel 54 - Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop dit reglement van toepassing is, moet een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement aanwezig zijn.

Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)
Specifiek reglement voor dit gebied. Hoef je inhoudelijk niet te kennen.

Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM)
Specifiek reglement voor dit gebied. Hoef je inhoudelijk niet te kennen.
SRGM Artikel 1.11.1 - Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement aanwezig zijn.

Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA)
Specifiek reglement voor dit gebied. Hoef je inhoudelijk niet te kennen.

Scheepvaartverkeerswet (SVW)
Raamwet die verwijst naar de diverse reglementen. Belangrijk: artikel 27, over varen onder invloed.

Binnenvaartwet
Met Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling. Hierin onder andere de algemene regels met betrekking tot de vaarbewijsplicht en technische eisen van schepen.

Wetboek van Koophandel
Slecht één artikel van belang in het hoofdstuk Dertiende titel. van de binnenvaart: artikel 785 over hulp bieden bij gevaar.

Maritieme radiocommunicatie

Hieronder de links naar de diverse wetten en reglementen die van toepassing zijn bij het gebruik van frequentieruimte. Ze openen vanzelf in een nieuw scherm.

Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
Regeling uit 2015 met regels inzake het gebruik zonder vergunning en examenregeling.

Agentschap Telecom
Het Agentschap beheert de frequentieruimtes en registraties. Na het behalen van je examen, dien je hier je certificaat aan te vragen en apparatuur te registreren.

Handboek Algemene Maritieme Radiocommunicatie
Samengesteld door het Agentschap Telecom en bestemd voor schepen die zijn uitgerust met GMDSS-apparatuur. Omvat in grote lijnen de eisen en voorschriften die gelden voor maritieme communicatieapparatuur.

Gebruikersbepalingen en procedures Maritiem mobiele radiocommunicatie
Moet verplicht aan boord zijn als er een marifoon aan boord is.

Handboek voor de Marifonie voor de binnenvaart (algemeen deel)
Dit zit ook in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Handboek voor de Marifonie voor de binnenvaart (regionaal deel)
Dit zit ook in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Overig

ADN 2019 (Europese overeenkomst vervoer gevaarlijke stoffen)
ADN 8.1.2.1d - Een exemplaar van het ADN met de laatste versie van het Reglement als bijlage moet aan boord zijn.

 

 

Weerinfo

Buienradar

Zeilboeken

JasperJ op Facebook