Certificaten

Misschien de meest saaie informatie, maar hierdoor kan je wel een beeld krijgen van de kennis en kwaliteit van JasperJ.

2021 CWO Sl ZI4* Vaarinstructeur Sloep en Motorvlet 4 met examenbevoegdheid
  CWO GM ZI3 Vaarinstructeur Groot Motorschip 3
2020 Radarpatent Rijn- en Binnenvaart Met een radarpatent mag u op alle binnenwateren in Nederland en op de hele Rijn op radar varen.
2019 Groot Vaarbewijs A Een GVB is nodig om te mogen varen met alle schepen op alle binnenwateren van Nederland, waaronder passagiersschepen, sleepboten en schepen langer dan 40 meter
2018 CWO jachtzeilen Tidal IV Jachtzeilen IV, hoogste eigen vaardigheidsdiploma zeilinstructeurs
2017 Theoretische Kustnavigatie (TKN) Het TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren
2016 Zeilbewijs & Groot Pleziervaartbewijs II Een Zeilbewijs is nodig voor het varen van zeilschepen langer dan 20 meter en voor het vervoer van meer dan 12 passagiers.
2015 Protestcomitélid (GWO) Na het afronden van deze opleiding mag je protestcomités leiden op regionaal niveau en deelnemen in protestcomités bij nationale evenementen.
2014 RYA Yachtmaster Offshore The Yachtmaster™ Offshore Certificate of Competence enables you to skipper yachts up to 200gt, 150 miles from a safe haven.
2012 Stuurman Kleine Zeilvaart (Enkhuizer Zeevaartschool) Met het diploma KZV kan, afhankelijk van de vaartijd en medische keuringen, een vaarbevoegdheidsbewijs verkregen worden voor:
- Kapitein voor zeilschepen tot 40 meter (Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee (tot 30 mijl uit de kust))
- Stuurman voor wereldwijde vaart
2011 CWO KJ ZI4* Zeilinstructeur 4 met examenbevoegdheid op Kajuitzeiljachten

 

2011 RYA First Aid Course Certificaat is drie jaar geldig voor de RYA en vijf jaar voor ISAF zeilwedstrijden
2009 CWO KJ ZI4 Zeilinstructeur 4 op Kajuitjachten
2005 CWO KJ ZiA Zeilinstructeur A op Kajuitjachten
2004 CWO KJ IV Kajuitjachtzeilen IV, hoogste eigen vaardigheidsdiploma zeilinstructeurs
  Marcom-B Uitbreiding op het marifooncertificaat met de GMDSS-module.
  ICC International Certificate of Competence
1996 Marifoon-certificaat Basiscertificaat Marifonie. Hiermee mag je gebruik maken van een standaard marifoon.
1993 Klein Vaarbewijs 2 Klein Vaarbewijs 1+1a
1992 CWO KB ZiA Zeilinstructeur op Kielboten A
  CWO JZ ZiA Zeilinstructeur op Jeugdboten A
1991 CWO KB IV Kielboot IV, eigen vaardigheids diploma zeilinstructeurs
1990 CWO KB III Kielboot III, hoogste eigen vaardigheids diploma voor consumenten
1988 MBL-Z1A Machtiging Bootleiding voor zeilschepen tot 7 meter op A-wateren. Later is dit diploma gelijk gesteld aan CWO Kielboot III.

Weerinfo

Buienradar

Zeilboeken

Contact voor meer info

captcha
Herladen

JasperJ op Facebook

Leuke filmpjes